Ένας πίνακας γεμάτος διασημότητες!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΞΟΝΕΣ 
Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν : κάρτες με πίνακες, μολύβια, ψαλίδια, χαρτόνια, κόλλες, περιγραφή έργων τέχνης και συναισθηματική προσέγγιση έργων τέχνης 

ΣΤΟΧΟΙ 
  • Να γνωρίσουν οι μαθητές διάφορα ρεύματα ζωγραφικής. 
  • Να αντιληφθούν τις διαφορές ανάμεσα στα καλλιτεχνικά ρεύματα. 
  • Να έρθουν σε επαφή με έργα μεγάλων ζωγράφων με διαφορετική θεματολογία. 
  • Να περιγράψουν τα έργα τέχνης, να συγκρίνουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους. 
  • Να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα ενιαίο έργο. 

Ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με τις κάρτες, κάθε μαθητής έχει αναλάβει να μελετήσει έναν πίνακα. Αφού γίνει η παρουσίαση στην τάξη του πίνακα που διάλεξε κάθε μαθητής, εκτυπώνουμε τα έργα σε Α4. Καθένας έχει στα χέρια του τον πίνακα που επέλεξε και τον παρατηρεί με προσοχή. Ζητάμε από τους μαθητές να μαντέψουν ποιο είναι το βασικό στοιχείο, ποιο είναι το σημείο κλειδί του πίνακα που επεξεργάζονται. 

Κάθε μαθητής μόνος του εντοπίζει τα βασικά στοιχεία του πίνακα και τα κυκλώνει με ένα μαύρο μαρκαδόρο. Έπειτα κόβει προσεχτικά γύρω από το περίγραμμα. Όταν μαζευτούν όλα τα κομμάτια, τα κολλούν όλα μαζί σε ένα χαρτόνι Α3 και δημιουργούν ένα κολάζ με θέμα: «Ένας πίνακας γεμάτος διασημότητες.» 

Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε την ώρα των Εικαστικών. Κάθε μαθητής εργάστηκε ατομικά ενώ το τελικό έργο ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας όλων των μαθητών της τάξης. Χρησιμοποιήθηκε η βιωματική προσέγγιση και στη συνεχεία οι μαθητές παρατήρησαν, προβληματίστηκαν και δημιούργησαν. Οι μαθητές είδαν τα έργα με τα μάτια των ζωγράφων. Αντιλήφθηκαν το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο κάθε καλλιτέχνης ζωγραφίζει. Παρατήρησαν τα χρώματα που χρησιμοποίησαν οι ζωγράφοι και εντόπισαν τις διάφορες που υπάρχουν ανάμεσα στα έργα κάθε ρεύματος.