ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ-ΝΕΟΠΛΑΣΤΙΚΙΣΜΟΣ


Πληροφορίες για το θέμα: 

Βασική προϋπόθεση στη δημιουργία μέσω της ζωγραφικής είναι να γνωρίζει κανείς τα βασικά και τα δευτερεύοντα χρώματα. Βασικά (ή πρωτογενή) χρώματα είναι αυτά τα οποία όταν συνδυαστούν μεταξύ τους μπορούν να παράγουν όλα τους δυνατούς χρωματισμούς. Τα χρώματα που προκύπτουν από τον συνδυασμό των βασικών λέγονται δευτερογενή. Αυτός είναι ο βασικός στόχος των επόμενων δραστηριοτήτων. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα βασικά χρώματα και πώς αυτά εμφανίζονται σε πίνακες του ρεύματος του Νεοπλαστικισμού και κυρίως σε πίνακες του Μοντριάν. Παράλληλα συνθέτουν τα δευτερεύοντα χρώματα αλλά και δικά τους νέα δευτερεύοντα χρώματα αναμιγνύοντας κάθε φορά διαφορετικά χρώματα χρησιμοποιώντας κηρομπογιές. 
Σε μια πρώτη γνωριμία των μαθητών με τα βασικά χρώματα, δίνεται το παρακάτω φύλλο εργασίας. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται σε μία διδακτική ώρα των Εικαστικών. Οι μαθητές διαβάζουν τις πληροφορίες και δημιουργούν: 


Έπειτα παρακολουθούν το παρακάτω βίντεο: