Ο κόσμος με σχήματα

2η Δραστηριότητα 
«Ο κόσμος με σχήματα. Να δημιουργήσετε στο χαρτόνι φιγούρες και μορφές χρησιμοποιώντας γεωμετρικά σχήματα σύμφωνα με το ρεύμα Μπάουχαους» 


Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν : μολύβια, μαρκαδόροι, χαρτόνια 

Στόχοι: 
- Να αναγνωρίσουν τα παιδιά εικόνες από τη φύση και το δομημένο περιβάλλον που έχουν έντονη γεωμετρική δομή και να εντοπίσουν τα βασικά γεωμετρικά σχήματα. 
- Να κατασκευάσουν τα δικά τους έργα καλλιεργώντας την αναλυτική και συνθετική τους ικανότητα. 
- Να αναπτύξουν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητα τους. 

Οι μαθητές μέσα από την παρατήρηση και τον προβληματισμό κατανόησαν τη σύνθεση μορφών με σχήματα και δημιούργησαν με αυτά. Αρχικά έγινε συζήτηση για τα γεωμετρικά σχήματα που ήδη γνωρίζουν (τρίγωνο, τετράγωνο, παραλληλόγραμμο, κύκλος). Οι μαθητές ταύτισαν αντικείμενα από τη φύση και το δομημένο περιβάλλον με τα σχήματα που αναφέρθηκαν (τρίγωνο: φύλλο δέντρου, τετράγωνο: πίνακας βιβλίο, παράθυρο, κύκλος: ήλιος). Οι μαθητές παρατήρησαν συνθέσεις σχημάτων που καταλήγουν σε συγκεκριμένες μορφές, όπως για παράδειγμα ένα σπιτάκι που μπορεί να κατασκευαστεί με ένα τετράγωνο και ένα τρίγωνο. Με αφορμή αυτές αναζήτησαν παρόμοιες συνθέσεις σχημάτων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Οι μαθητές μέσα σε μια διδακτική ώρα , την ώρα της Αισθητικής Αγωγής, σχεδίασαν και ζωγράφισαν τη φιγούρα που επιθυμούσαν χρησιμοποιώντας γεωμετρικά σχήματα. 


Παρακάτω παρουσιάζονται τα έργα των μαθητών.