Η πόλη του ΚΛΕΕ

3η Δραστηριότητα (Επέκτασης) 

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΛΕΕ


Στόχοι : 
- Να έρθουν σε επαφή με έργα του Πολ Κλέε. 
- Να αναγνωρίσουν τα βασικά σχήματα στους πίνακες του Κλέε. 
- Να συνθέσουν σχήματα ώστε να δημιουργήσουν τη δική τους πόλη. 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν : Λαδοπαστέλ, Μολύβια, χάρακες 

Δόθηκε στους μαθητές ένα χαρτόνι με σχηματισμένα ορθογώνια. Αφού αναγνώρισαν τα χαρακτηριστικά του ορθογωνίου παραλληλογράμμου, έκαναν τις απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να δημιουργήσουν ο καθένας τη δική του πόλη όπως ο Κλέε. Έπειτα χρωμάτισαν τα σχέδιά τους με λαδοπαστέλ. 

Τα έργα των μαθητών :