ΜΟΝΤΡΙΑΝ

Δραστηριότητα 

«Δημιουργώ έργα τέχνης όπως ο Μοντριάν με βασικά και δευτερεύοντα χρώματα» 

Η ζωή μας είναι πλημμυρισμένη από χρώμα. Προκαλούμε μια συζήτηση και καλούμε τους μαθητές να παρατηρήσουν τη φύση, το δομημένο περιβάλλον και τα προσωπικά τους αντικείμενα και να αναφέρουν ποια χρώματα βλέπουν. Αντιλαμβάνονται την πληθώρα των χρωμάτων και των χρωματικών αποχρώσεων και καταθέτουν τις προσωπικές τους απόψεις, εμπειρίες και γνώσεις. 

Βασικός στόχος: Να αντιληφθούν οι μαθητές την ποικιλία των χρωμάτων στη φύση και στο περιβάλλον και να κατανοήσουν απλούς κανόνες μίξεων και τρόπους δημιουργίας νέων χρωμάτων. 

ΣΤΟΧΟΙ: 
- Να γνωρίσουν βιωματικά τα βασικά και σύνθετα χρώματα και να κατανοήσουν τα μυστικά των μίξεων. 
- Να παίξουν με τα χρώματα και να δοκιμάσουν ποικίλους τρόπους χρωματισμού. 
- Να δημιουργήσουν με φαντασία και συναίσθημα. 
- Να μάθουν απλούς όρους τέχνης και να τους χρησιμοποιούν στις δημιουργίες τους.
- Να γνωρίσουν τα παιδιά πώς χρησιμοποιεί το χρώμα ο Μοντριάν και να έρθουν σε επαφή με δικά του έργα τέχνης. 

Περιγραφή Δραστηριότητας 

Αρχικά οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το καλλιτεχνικό ρεύμα του Νεοπλαστικισμού και τον εκπρόσωπό του, τον Μοντριάν. Προβάλλεται με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα η παρακάτω παρουσίαση με έργα του καλλιτέχνη και με λίγα λόγια για το ρεύμα. 

Έπειτα οι μαθητές χωρίζονται σε 7 ομάδες των δύο και τριών και παίρνουν η κάθε ομάδα ένα από τα παρακάτω φύλλα εργασίας.Αποφασίζει κάθε ομάδα με ποιο τρόπο θα χρωματίσει τους πίνακες του Μοντριάν. Τέσσερις ομάδες χρωματίζουν με τα βασικά χρώματα και τρεις με τα δευτερεύοντα. Η δραστηριότητα διαρκεί μία διδακτική ώρα και ολοκληρώνεται στην ώρα των Εικαστικών. Στο τέλος ενώνονται τα έργα των μαθητών και δημιουργούνται δύο ενιαίοι πίνακες. Παρακάτω παρουσιάζονται τα έργα των μαθητών: