Ζωγραφίζω ένα μελανόμορφο αγγείο

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και του μαθήματος των Εικαστικών και συμπληρώνει διαθεματικά το μάθημα της Ιστορίας. Βασικός σκοπός της δραστηριότητας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα χαρακτηριστικά στοιχεία της αγγειοπλαστικής με αφορμή το μάθημα της ιστορίας της Δ’ τάξης του Δημοτικού για την τέχνη των Αρχαϊκών χρόνων. Οι μαθητές ήδη γνωρίζουν τα αγγεία της γεωμετρικής εποχής. Παρατηρώντας τις εικόνες που παρουσιάζονται στο βιβλίο του μαθητή εντοπίζουν τις βασικές διαφορές ανάμεσα στους δύο ρυθμούς. Διαβάζοντας παράλληλα και το 2ο παράθεμα, επιδιώκεται η διαπίστωση της αποτύπωσης της καθημερινότητας στα αγγεία. Μέσα από το διάλογο, οι μαθητές συμπεραίνουν πως από τη μία η τέχνη εξελίσσεται, από την άλλη διαπιστώνουν την ανάπτυξη του εμπορίου και της ζήτησης προϊόντων που περιέχονται σε αγγεία, όπως το λάδι και το κρασί, κάτι που οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής αγγείων. (Διδ. Πακ. Ιστορίας, βιβλίο δασκάλου)

Περιγραφή δραστηριότητας: 
«Οι μαθητές δημιουργούν το δικό τους μελανόμορφο αγγείο» 

Στόχοι: 
  • Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της αγγειοπλαστικής.
  • Να διακρίνουν τους δύο διαφορετικούς ρυθμούς (μελανόμορφα- ερυθρόμορφα αγγεία) 
  • Να αναγνωρίζουν τα αγγεία και να μάθουν τα ονόματά τους.
  • Να γνωρίσουν τη χρήση των αγγείων. 
  • Να μάθουν για το εμπόριο και τις ανταλλαγές προϊόντων στην αρχαία εποχή. 
  • Να είναι δημιουργικοί και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση ώστε να μπορούν να μεταδώσουν τις εμπειρίες τους και τα συναισθήματά τους μέσα από την τέχνη. 

Την πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές διαβάζουν το 2ο παράθεμα του βιβλίου της Ιστορίας, που περιγράφει τις διαφορές των δύο ρυθμών του μελανόμορφου και του ερυθρόμορφου. Γίνεται μία συζήτηση για τη χρήση και τη χρησιμότητα των αγγείων κατά τα αρχαϊκά χρόνια. 
Τη δεύτερη διδακτική ώρα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Εικαστικών, οι μαθητές ατομικά ζωγραφίζουν το δικό τους μελανόμορφο αγγείο. 

Δείτε τι φτιάξαμε!!!